Manager Kwaliteit / Quality Manager

Recruiter
Wienerberger
Location
Deest, Netherlands
Salary
Competitive + benefits
Posted
17 Dec 2018
Closes
16 Jan 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Travel
None

Manager Kwaliteit QA/QC

Vacature delen via:
Wienerberger verbetert met haar portfolio aan duurzame en hoogwaardige bouwmaterialen de kwaliteit van leven van miljoenen mensen in de wereld. We zijn nu op zoek naar een ervaren Manager Kwaliteit die de kwaliteit van onze producten en organisatie verder kan verbeteren om nog meer mensen met onze duurzame producten te kunnen bereiken.

Als Manager Kwaliteit QA/QC bij Wienerberger ben je onze kopman (m/v) op het gebied van kwaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het totale kwaliteitsbeleid op onze fabrieken, het standaardiseren van de procesvoeringen en ben je de spil in onze contacten met laboratoria en certificerende instanties.

Uniek aan deze rol is dat je tevens aan het roer staat van onze energiebeleid. De uitdagingen op het gebied van energie voor de keramische industrie zijn uitdagend en samen met een tweetal energiespecialisten werk je aan het ontwikkelen, implementeren en verduurzamen van ons energiebeleid.

Je rapporteert in de functie aan de Director Operations van Wienerberger in Nederland en je bent daarnaast lid van het Operationeel Management Team.

Wat ga je doen:
Je geeft functioneel sturing aan onze laboranten en kwaliteitsmedewerkers op onze fabrieken. Daarnaast geef je leiding aan een klein team van specialisten op het gebied van energie en procestechniek.
Welke verantwoordelijkheden heb je daarnaast nog meer:

 • Als Manager Kwaliteit ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van een uniform kwaliteitsbeleid en maak je een vertaalslag van dit beleid naar de productielocaties;
 • Je ontwikkelt een goede uniforme methodiek voor kwaliteitsmetingen en analyses in samenwerking met onze kwaliteitsmedewerkers op locatie en je coördineert het beheer van onze product-database.
 • Je bent betrokken bij audits, weet deze goed te begeleiden en onderhoudt en coördineert onze contacten met certificerende instanties;
 • Door jou coachende stijl van leidinggeven ben je in staat om de collega`s op de productielocaties mee te krijgen in de nieuwe manier van werken;
 • Natuurlijk houdt je het kwaliteitssysteem up-to-date;
 • Uitvoeren van management reviews, adviseren over maatregelen en (laten) opstellen van in- en externe rapportages, overleggen met instanties in geval van tekortkomingen, behoort ook tot jouw verantwoordelijkheden;
 • Je ontwikkelt en coördineert beleid gericht op verduurzaming en uitfasering van fossiele brandstoffen.

Kortom een fantastische uitdaging in een bedrijf met een mooi portfolio aan producten waar je nog jaren in vooruit kan.

Waar ga je werken:
Wienerberger is wereldwijd de grootste producent van keramische bouw- en bestratingsmaterialen: gevelbakstenen, binnenmuurstenen, raamdorpels, straatbakstenen en dakpannen en is beursgenoteerd in Wenen. Wienerberger beschikt in Europa over tal van productielocaties. In Nederland bestaan we uit 19 productielocaties en meer dan 1.000 medewerkers.

De standplaats voor deze functie is Deest maar je werkt voor alle fabrieken binnen Wienerberger. De functie is nieuw binnen onze organisatie en je krijgt veel ruimte om deze functie goed uit te bouwen.

Wat breng je mee:
Je hebt hbo- of wo-werk- en -denkniveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding richting procestechniek of chemische technologie. Daarnaast heb je goede kennis van de Engelse en Duitse taal.

Wat breng je nog meer:

 • Je hebt minimaal 5 jaar vergelijkbare ervaring;
 • Je bent sterk organisatiebewust, innovatief en resultaatgericht;
 • Je bent een echte people manager en schakelt makkelijk tussen management en werkvloer.


Wat bieden wij:
Een fulltime dienstverband en een salaris op basis van jouw kennis en ervaring.

Daarnaast:

 • Bedrijfsauto op basis van leasing;
 • Een goede pensioenregeling via het pensioenfonds voor de Bouw BPF;
 • 30 vakantiedagen;
 • 8% vakantiegeld;
 • Producten met belastingvoordeel zoals een (elektrische) fiets, privé computer of tablet;
 • Personeelsverzekeringen met collectiviteitskortingen;
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een professionele nationale en internationale omgeving;
 • 3% eindejaarsuitkering.


Ben jij ook overtuigd van de Kracht van Keramiek? Solliciteer dan direct via de ''Solliciteer'' button! Mocht je nog vragen hebben bel dan met Lex Jansen, Recruiter (06-11691683) Een WhatsApp versturen mag ook en dan belt hij jou.

Procedure:
De sollicitatieprocedure voor de functie van Manager Kwaliteit bestaat uit twee gespreksrondes en een assessment bij het GITP.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

Manager Quality QA / QC

Share vacancy via:
Wienerberger improves the quality of life of millions of people around the world with its portfolio of sustainable and high-quality building materials. We are now looking for an experienced Quality Manager who can further improve the quality of our products and organization in order to reach even more people with our sustainable products.

As Manager Quality QA / QC at Wienerberger you are our leader (m / f) in the field of quality. You are responsible for the total quality policy at our factories, the standardization of the process linings and you are the linchpin in our contacts with laboratories and certification bodies.

What is unique about this role is that you are also at the helm of our energy policy. The challenges in the field of energy for the ceramic industry are challenging and together with two energy specialists you work on the development, implementation and sustainability of our energy policy.

You report in the position to the Director Operations of Wienerberger in the Netherlands and you are also a member of the Operational Management Team.

What are you going to do:
You give functional guidance to our lab technicians and quality employees at our factories. You also manage a small team of specialists in the field of energy and process technology.
What responsibilities do you have in addition?

 • As Quality Manager you are responsible for creating a uniform quality policy and you make a translation of this policy to the production locations;
 • You develop a good uniform method for quality measurements and analyzes in collaboration with our quality employees on location and you coordinate the management of our product database.
 • You are involved in audits, know how to supervise and maintain and coordinate our contacts with certification bodies;
 • Your coaching style of management enables you to get colleagues in the production locations in the new way of working;
 • Of course you keep the quality system up-to-date;
 • Conducting management reviews, advising on measures and drafting internal and external reports, consulting with authorities in case of shortcomings, is also part of your responsibilities;
 • You develop and coordinate policy aimed at the sustainability and phasing out of fossil fuels.
 • In short, a fantastic challenge in a company with a beautiful portfolio of products that you can continue for years to come.

Where are you going to work:
Wienerberger is the world's largest producer of ceramic building and paving materials: façade bricks, interior wall bricks, window sills, street bricks and roof tiles and is listed in Vienna. Wienerberger has numerous production locations in Europe. In the Netherlands we consist of 19 production locations and more than 1,000 employees.

The location for this function is Deest but you work for all factories within Wienerberger. The position is new within our organization and you get a lot of room to develop this function well.

What do you bring:
You have higher vocational or university education and higher education level and preferably have completed a course in process engineering or chemical technology. You also have good knowledge of the English and German language.

What else do you bring:

 • You have at least 5 years of comparable experience;
 • You are strongly organization-aware, innovative and result-oriented;
 • You are a real people manager and easily switch between management and shop floor.

What do we offer:
A full-time employment contract and a salary based on your knowledge and experience.

Beside:

 • Company car based on leasing;
 • A good pension scheme via the pension fund for the BPF Construction;
 • 30 vacation days;
 • 8% holiday allowance;
 • Products with tax benefits such as an (electric) bicycle, private computer or tablet;
 • Personnel insurances with group discounts;
 • Training and development opportunities;
 • A professional national and international environment;
 • 3% end-of-year bonus.

Are you also convinced of the Power of Ceramics? Apply directly via the '' Apply '' button! If you have any questions please call Lex Jansen, Recruiter (06-11691683) You can also send a WhatsApp and he will call you.

Procedure:
The application procedure for the Quality Manager function consists of two rounds of interviews and an assessment at the GITP.

Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated.

Similar jobs

Similar jobs