Objectbeheerder Waterveiligheid / Object manager Flood risk management

Location
Heerhugowaard
Salary
maximaal € 3.664,- (schaal 9)
Posted
15 Jan 2019
Closes
25 Jan 2019
Ref
2901094023
Contact
Dennis Tijsen
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Travel
None

(English translation below)
 

Zoek je een zelfstandige functie, met ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen, bij een maatschappelijk verantwoorde organisatie?

Wij zoeken een objectbeheerder met als specifieke aandachtsgebied: Kunstwerken, 36 uur per week, maximaal € 53.540,- bruto per jaar op fulltime basis (schaal 9)

Wat ga je doen?

Je zorgt in overleg met alle belanghebbenden voor beheer en onderhoud van de kunstwerken in jouw gebied.

Dit houdt in dat je dagelijkse werkzaamheden onder andere bestaan uit:

  • Je stelt meerjarige, risico-gestuurde onderhoudsplannen op.
  • Je verleent opdrachten voor de uitvoering van het onderhoud.
  • Je houdt beheergegevens van de kunstwerken op orde.
  • Je rapporteert over de risico's, voortgang en het budget dat je beheert aan de assetmanager.
  • Je stemt in- en extern stem af over zaken die het beheer van de kunstwerken raken.
  • Je adviseert en ondersteunt gebiedsbeheerders bij de afhandeling van meldingen en klachten.
  • Je zorgt dat beheer geborgd is bij de uitvoering van projecten.

 Wie ben jij?

Je functioneert op HBO werk- en denkniveau. Je bent flexibel, omgevingsgericht, pro-actief en resultaatgericht.
Het afwegen van risico’s, kosten en prestaties is voor jou vanzelfsprekend. Het is een grote pré als je over de nodige kennis beschikt van kunstwerken.

Wie zijn wij?

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een grensverleggend waterschap. Eeuwenoude zorg voor waterveiligheid combineren we met de nieuwste technieken en (water‑) managementinzichten. Wij zorgen voor de bescherming tegen het water via dijken en andere waterkeringen, voor schoon en voldoende oppervlaktewater en voor het beperken van wateroverlast. We houden rekening met het veranderende klimaat, werken samen met vele partners en blijven in gesprek met onze omgeving. 

Wat bieden wij

Een uitdagende functie waarin wordt ingezet op ontwikkeling en innovatie. Een werkweek van 36 uur in een flexibele werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid. 
Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt maximaal € 3.664,- (schaal 9) bij een volledige werkweek. Je hebt een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dat kun je laten uitbetalen of omzetten in extra vakantiedagen. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een persoonlijk budget voor duurzame inzetbaarheid en opleidingen. Salaris en inschaling zijn afhankelijk van opleiding en ervaring.

Ben je enthousiast? Stuur dan uiterlijk 25 januari 2019 je motivatie en cv. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met Dennis Tijsen via 06-12422136 of Miranda van Brummen, P&O adviseur via 072-5828282.

  • Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 5 en 6 2019. Je ontvangt uiterlijk 28 januari bericht of je wordt uitgenodigd.

 

- - - - - ​- - - - - ​- - - - - ​- - - - - ​- - - - - ​- - - - -

 

Are you looking for an independent position, with room to continue to develop yourself, with a socially responsible organization? We are looking for an object manager with a specific focus area: Artworks, 36 hours a week, a maximum of € 53,540, - gross per year on a full-time basis (scale 9).

What are you going to do?

You take care of management and maintenance of the artworks in your area in consultation with all stakeholders. This means that your daily activities include: You set up multi-year, risk-based maintenance plans. You give orders for the execution of the maintenance. You keep management data of the artworks in order. You report on the risks, progress and budget that you manage to the asset manager. You vote internally and externally on matters that affect the management of the artworks. You advise and support area managers in the handling of reports and complaints. You ensure that management is assured in the execution of projects.


Who are you?

You function at HBO working and thinking level. You are flexible, environment-oriented, pro-active and result-oriented. Weighing risks, costs and performance is self-evident to you. It is a great advantage if you have the necessary knowledge of artworks.


Who are we?

The Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is a groundbreaking water board. We combine age-old care for water safety with the latest techniques and (water) management insights. We provide protection against the water via dikes and other water defenses, for clean and sufficient surface water and for limiting flooding. We take into account the changing climate, work together with many partners and stay in conversation with our environment.


What do we offer?

A challenging job that focuses on development and innovation. A working week of 36 hours in a flexible work environment with a lot of personal responsibility. The gross monthly salary for this position is a maximum of € 3,664 (scale 9) for a full-time working week. You have an Individual Choice Budget (IKB) worth approximately 20% of the salary (including holiday allowance and year-end bonus). You can have this paid out or converted into extra holidays. In addition, we offer excellent secondary employment conditions, including a personal budget for sustainable employability and training. Salary and grading depend on education and experience.


Are you excited?

Then send your motivation and resume by 25 January 2019 at the latest.

For more information you can contact Dennis Tijsen via 06-12422136 or Miranda van Brummen, P & O advisor via 072-5828282.

Interviews take place in week 5 and 6 2019. You will be notified by no later than 28 January whether you will be invited.

Similar jobs

Similar jobs