Extern Accountant / External Auditor

Location
Dordrecht, Netherlands
Salary
€ 4.800 - € 7.645 + benefits
Posted
09 May 2019
Closes
08 Jun 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Travel
0-25% Travel

Do you assume ultimate responsibility for audits at large SMEs? And do you also want to contribute to a high-quality practice at a top 30 office?

What are you going to do? 

You are the authorized signatory of the team that performs statutory audits at our clients and you provide advice related to the audit engagement. You are an approachable and reliable point of contact for your customers. Besides that your input is of great value for the quality of controls, you also make an important contribution to practice. This can be both technical and in terms of the development of the office itself. Transferring knowledge to your colleagues, recruiting employees and acquiring new customers is also part of your package. This way you work on quality, satisfied customers and an educational working environment.

Who are you? 

You have made a very conscious choice for working in the audit and you have nothing to do with 'good enough'. With your mix of professional, analytical, communicative and advisory skills you know how to rise above the average. Because of your affinity with IT and knowledge of audits with medium-sized and large legal entities, you are able to deliver real added value. 

What can you count on?

Our varied and growing portfolio gives you the chance to gain a very wide range of experience. You get room to grow at all levels and to play an important substantive role in practice in the long term. In this way you also advance the discipline as a whole. 

Visser & Visser: full service with attention to

300 employees that are more than the sum of its parts. We believe with heart and soul that we will move forward together. Together with each other and together with our customers: entrepreneurs with five, fifty or five hundred employees and at least as driven as we are. We support them in all aspects of their entrepreneurship, with the commitment of our professionalism and innovative capacity, but especially with conscious and genuine attention. We look at our employees with the same attention. Because our success starts with your talent.

Our employees have rewarded us with the Best Employers Quality Mark 2018/2019. Do you want to work for an employer who values ​​you and takes you seriously? Then you're at the right place at Visser & Visser!

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Neem jij de eindverantwoordelijkheid op je voor controles bij grote mkb-bedrijven? En wil je tegelijk een bijdrage leveren aan een kwalitatief hoogstaande praktijk bij een top 30 kantoor?

Wat ga je doen?

Je bent de tekeningsbevoegde van het team dat bij onze klanten wettelijke controles uitvoert en je geeft adviezen die met de controleopdracht te maken hebben. Voor je klanten ben je een benaderbaar en betrouwbaar aanspreekpunt. Behalve dat jouw inbreng van grote waarde is voor de kwaliteit van controles, lever je ook een belangrijke bijdrage aan de praktijk. Dit kan zowel vaktechnisch zijn als op het gebied van de ontwikkeling van het kantoor zelf. Ook kennisoverdracht aan je collega’s, het werven van medewerkers en het acquireren van nieuwe klanten behoort tot jouw pakket. Zo werk je aan kwaliteit, tevreden klanten en een leerzame werkomgeving.

Wie ben je?

Je hebt een zeer bewuste keuze gemaakt voor werken in de audit en je moet niets hebben van ‘goed genoeg’. Met je mix van vakkundigheid, analytische, communicatieve en adviesvaardigheden weet je boven het gemiddelde uit te stijgen. Door je affiniteit met IT en kennis van audits bij middelgrote- en grote rechtspersonen ben je in staat om echt toegevoegde waarde te leveren.

Waar kun je op rekenen?

Onze afwisselende en groeiende portefeuille geeft je de kans om een zeer breed palet aan ervaring op te doen. Je krijgt ruimte om op alle niveaus door te groeien en op termijn een belangrijke inhoudelijke rol binnen de praktijk te spelen. Zo help je ook de discipline als geheel vooruit.

Visser & Visser: full service met aandacht

300 medewerkers die meer zijn dan de som der delen. We geloven met hart en ziel dat we samen verder komen. Samen met elkaar en samen met onze klanten: ondernemers met vijf, vijftig of vijfhonderd medewerkers en minstens zo gedreven als wij. We ondersteunen hen in alle aspecten van hun ondernemerschap, met inzet van onze professionaliteit en ons innovatief vermogen, maar vooral met bewuste en oprechte aandacht. Met dezelfde aandacht kijken we naar onze medewerkers. Want ons succes begint bij jouw talent.

Door onze werknemers zijn wij beloond met het Beste Werkgevers Keurmerk 2018/2019. Wil jij aan de slag bij een werkgever die je waardeert en serieus neemt? Dan zit je bij Visser & Visser goed! Solliciteren kan via de ''Solliciteer'' button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Similar jobs

Similar jobs