Audit Manager

Location
Barneveld, Netherlands
Salary
€ 3.515 - € 5.970 + benefits
Posted
10 May 2019
Closes
09 Jun 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Travel
0-25% Travel

Are you ready for a leading role in a rapidly growing organization? Do you think that delivering quality should not be at the expense of the well-being of employees?

What are you going to do? 

You go to our customers with your own team to carry out audit assignments and advise them on internal control. You also use advanced IT tools and data analysis. You use your responsibility for customer, team, budget, planning and files to deliver real added value. We see your attention for the development of practice reflected in the way in which you keep up with changing regulations, the good ideas you bring in and the way in which you guide your employees, both in a substantive and a mentor role.

Who are you? 

Your love for numbers and IT goes hand in hand with a focus on quality, as evidenced by satisfied customers and satisfied team members. They can all count on your attention, even if during the control period between January and June the stress levels can rise nicely. You manage your team in a targeted manner and if a decision has to be made, you do so without hesitation. 

What do you take with you?

 • WO diploma and the postgraduate degree in Accountancy
 • 6 to 9 years of relevant work experience
 • Focus on quality
 • Dutch language

What can you count on? 

You get a very diverse package of customers, SME entrepreneurs with both a national and international orientation. We give you plenty of room to do your work for them independently. If you know what you stand for, we have the options for you to make your vision a reality in a growing practice. 

What do you get?

 • € 3,515 - € 5,970, for example. full-time employment
 • 40 hours
 • 28 vacation days
 • Lease car
 • Business lunch
 • Expenses
 • Audit Meetings and our own Audit Academy
 • Laptop and mobile

Visser & Visser: full service with attention

300 employees that are more than the sum of the parts. We believe with heart and soul that we will move forward together. Together with each other and together with our customers: entrepreneurs with five, fifty or five hundred employees and at least as driven as we are. We support them in all aspects of their entrepreneurship, with commitment of our professionalism and innovative capacity, but especially with conscious and sincere attention. We look at our employees with the same attention. Because our success starts with your talent.

Our employees have rewarded us with the Best Employers Quality Mark 2018/2019. Do you want to work for an employer who values ​​you and takes you seriously? Then you're at the right place at Visser & Visser!

Interested? Apply via the 'Apply' button.

Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ben jij toe aan een leidende rol in een sterk groeiende organisatie? Vind je dat het leveren van kwaliteit niet ten koste mag gaan van het welbevinden van medewerkers?

Wat ga je doen?

Je gaat met je eigen team naar onze klanten toe om controleopdrachten uit te voeren en hen te adviseren over interne beheersing. Daarbij maak je gebruik van geavanceerde IT-tools en data-analyse. Je benut je verantwoordelijkheid voor klant, team, budget, planning en dossiers om echt toegevoegde waarde te leveren. Jouw aandacht voor ontwikkeling van de praktijk zien we terug in de manier waarop je de veranderende regelgeving bijhoudt, de goede ideeën die je inbrengt en in de wijze waarop je je medewerkers begeleidt, zowel in een inhoudelijke als een mentorrol.

Wie ben je?

Jouw liefde voor cijfers en IT gaat samen met een focus op kwaliteit, wat blijkt uit tevreden klanten en tevreden teamleden. Allemaal kunnen ze op jouw aandacht rekenen, ook als in de controleperiode tussen januari en juni de stressniveaus aardig kunnen oplopen. Je stuurt je team doelgericht aan en als er een knoop moet worden doorgehakt doe je dat zonder aarzelen.

Wat neem je mee?

 • Wo-diploma en de post master Accountancy
 • 6 tot 9 jaar relevante werkervaring
 • Focus op kwaliteit
 • Voertaal Nederlands

Waar kun je op rekenen?

Je krijgt een zeer divers pakket aan klanten, mkb-ondernemers met zowel een nationale als internationale oriëntatie. We geven je alle ruimte om je werk voor hen zelfstandig uit te voeren. Als jij weet waar je voor staat, hebben wij voor jou de mogelijkheden om je visie in een groeiende praktijk werkelijkheid te laten worden.

Wat krijg je? 

 • € 3.515 - € 5.970 o.b.v. fulltime dienstverband
 • 40 uur
 • 28 vakantiedagen
 • Leaseauto
 • Lunch van de zaak
 • Onkostenvergoeding
 • Audit Meetings en onze eigen Audit Academy
 • Laptop en mobiel

Visser & Visser: full service met aandacht

300 medewerkers die meer zijn dan de som der delen. We geloven met hart en ziel dat we samen verder komen. Samen met elkaar en samen met onze klanten: ondernemers met vijf, vijftig of vijfhonderd medewerkers en minstens zo gedreven als wij. We ondersteunen hen in alle aspecten van hun ondernemerschap, met inzet van onze professionaliteit en ons innovatief vermogen, maar vooral met bewuste en oprechte aandacht. Met dezelfde aandacht kijken we naar onze medewerkers. Want ons succes begint bij jouw talent.

Door onze werknemers zijn wij beloond met het Beste Werkgevers Keurmerk 2018/2019. Wil jij aan de slag bij een werkgever die je waardeert en serieus neemt? Dan zit je bij Visser & Visser goed!

Interesse? Solliciteer via de 'Solliciteer' button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Similar jobs

Similar jobs