Trade Compliance Specialist

Recruiter
Enza Zaden
Location
Enkhuizen, Noord-Holland (NL)
Salary
Competitive
Posted
09 Jun 2021
Closes
09 Jul 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Enza Zaden is een groenteveredelingsbedrijf dat groenterassen ontwikkelt. En de zaden hiervan over de hele wereld produceert en verkoopt. Zowel voor de gangbare als biologische tuinbouw. 

Al ruim 80 jaar werken we met het beste dat de natuur ons biedt. En dat ondersteunen we met innovatieve technologieën. Zo maken we het veredelingsproces sneller en efficiënter. En dat is nodig, want het ontwikkelen van een nieuw groenteras duurt op dit moment nog zo’n 6 tot 10 jaar.

Het resultaat? Sterke, gezonde en lekkere groenterassen die meer opleveren per m2, minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben en bestand zijn tegen het veranderende klimaat.

Onze kracht? Ruim 2000 gepassioneerde collega’s wereldwijd die dagelijks samen werken aan de groente van morgen. Met onze Enza Academy investeren we daarom continu in nieuwe kennis en vaardigheden en onder de vlag van EnzActive organiseren we verschillende sportactiviteiten om vitaal te blijven.

Enza Zaden veredelt, produceert en verkoopt groentezaad in meer dan 100 landen over de hele wereld.

Als Trade Compliance Specialist verzamel je proactief relevante wet- en regelgeving, met name op het fytosanitaire gebied en andere zaken gerelateerd aan de toegang tot de markt. Je analyseert deze informatie en ondersteunt de implementatie hiervan binnen de organisatie. Eén van je taken is het voorbereiden en uitvoeren van de (interne) communicatie op (inter)nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de relevante vereisten. Je werkt daarbij nauw samen met instanties als Plantum en De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en je neemt eventueel deel in externe werkgroepen. Verder ben je verantwoordelijk voor het samenvatten en vertalen van complexe regelgeving en maak je duidelijke overzichten voor het bedrijf. Je hebt een belangrijke rol als in het aandragen en implementeren van procesverbeteringen voor onze afdeling, zodat we nog efficiënter en effectiever gaan samenwerken. En daarnaast werk je ook in diverse cross-functionele projecten over de implementatie van fytosanitaire eisen binnen het bedrijf.

Aangezien Trade Compliance op vele manieren van invloed is binnen Enza Zaden, werk je niet alleen met verschillende afdelingen in Nederland samen, maar ook wereldwijd. De internationale handelsregelgeving verandert snel en heeft een grote impact op toegang tot de internationale markt, waardoor deze functie erg bedrijvig en afwisselend is.

Je rapporteert aan de Trade Compliance Manager en maakt onderdeel uit van de Trade Compliance team. Je focus is op de werkzaamheden op het gebied van handelsregelgeving met betrekking tot de fytosanitaire eisen.

Door jouw uitstekende analytische en organisatorische capaciteiten kun je goed grote hoeveelheden informatie verwerken. Doordat je een flexibele ‘mindset’ hebt kun je makkelijk tussen verschillende taken schakelen. Je bent een sterke communicator, zowel mondeling als schriftelijk, en je kunt makkelijk contacten leggen op allerlei niveaus. 

Je neemt end-to-end verantwoordelijkheid. Je vindt het leuk om kritisch naar de huidige processen en tools te kijken en actief met verbetervoorstellen te komen. Daarnaast heb je sterke affiniteit met ethiek en compliance.

Kortom, jij;

 • hebt een afgeronde Master (Agrarische) Bedrijfskunde, Juridische Zaken of Food Law & Regulatory Affairs van de Wageningen Universiteit (WUR);
 • Je neemt relevante werkervaring mee op het gebied van regulatory affairs of het omgaan met procedures, protocollen, wet- en regelgeving, im- en export (dit is een pre), of andere werkervaring die goed aansluit op deze functie;
 • bent vloeiend in het Engels en Nederlands;
 • kunt goed juridische en wetenschappelijke teksten interpreteren;
 • hebt sterke organisatorische, communicatieve en planningsvaardigheden;
 • hebt oog voor detail en bent analytisch sterk.

Stuur je sollicitatie naar onze HR afdeling. Gebruik daarvoor de 'Solliciteer' button.

Meer informatie, neem contact op met Caroline van Oppen, Corporate Recruiter, 31 (0) 6 5568 0161

 

- - - - - - - - - - 

 

Enza Zaden is a vegetable breeding company that develops vegetable varieties. And produces and sells its seeds all over the world. Both for conventional and organic horticulture. 

For over 80 years we have been working with the best that nature offers us. And we support that with innovative technologies. In this way we make the breeding process faster and more efficient. And that is necessary, because the development of a new vegetable variety currently takes about 6 to 10 years.

The result? Strong, healthy and tasty vegetable varieties that yield more per m2, require fewer crop protection agents and are resistant to the changing climate.

Our strength? More than 2000 passionate colleagues worldwide who work together every day on the vegetables of tomorrow. With our Enza Academy we therefore continuously invest in new knowledge and skills and under the banner of EnzActive we organize various sports activities to stay fit.

Enza Zaden breeds, produces and sells vegetable seed in more than 100 countries around the world.

As a Trade Compliance Specialist, you proactively collect relevant laws and regulations, especially in the field of phytosanitary and other matters related to market access. You analyze this information and support its implementation within the organization. One of your tasks is to prepare and implement the (internal) communication on (inter)national laws and regulations with regard to the relevant requirements. You will work closely with authorities such as Plantum and the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority and you may participate in external working groups. You are also responsible for summarizing and translating complex regulations and you make clear overviews for the company. You have an important role in suggesting and implementing process improvements for our department, so that we can work together even more efficiently and effectively. In addition, you also work in various cross-functional projects on the implementation of phytosanitary requirements within the company.

Since Trade Compliance influences Enza Zaden in many ways, you not only work with different departments in the Netherlands, but also worldwide. International trade regulations are changing rapidly and have a major impact on access to the international market, making this position very active and varied.

You report to the Trade Compliance Manager and you are part of the Trade Compliance team. Your focus is on trade regulations related to phytosanitary requirements.

Your excellent analytical and organizational skills allow you to process large amounts of information well. Because you have a flexible mindset, you can easily switch between different tasks. You are a strong communicator, both verbally and in writing, and you can easily make contacts at all levels.

You take end-to-end responsibility. You enjoy looking critically at current processes and tools and actively coming up with proposals for improvement. You also have a strong affinity with ethics and compliance.

In short, you;

 • have a completed Master's degree in (Agricultural) Business Administration, Legal Affairs or Food Law & Regulatory Affairs from Wageningen University (WUR);
 • You bring relevant work experience in the field of regulatory affairs or dealing with procedures, protocols, laws and regulations, import and export (this is a plus), or other work experience that fits well with this position;
 • are fluent in English and Dutch;
 • can interpret legal and scientific texts well;
 • have strong organizational, communication and planning skills;
 • have an eye for detail and have strong analytical skills.

Send your application to our HR department. Use the 'Apply' button for this.

For more information, please contact Caroline van Oppen, Corporate Recruiter, 31 (0) 6 5568 0161

Similar jobs

Similar jobs