Skip to main content

This job has expired

(Senior) Consultant Audit Advisory Public

Recruiter
Deloitte Netherlands
Location
Rotterdam, Zuid-Holland (Hybride)
Salary
Competitief + voordelen
Closing date
15 May 2024

Job Details

Naast controleren ook adviseren bij organisaties in de publieke sector. Kom werken bij Audit Advisory. Bij Deloitte.


What impact will you make?

Bij Audit Advisory Public gebruiken wij onze audit kennis in een adviserende rol, om zo onze opdrachtgevers vooruit te helpen en impact te laten maken. Dit betekent dat je werkt vanuit een breed perspectief. Je onderzoekt complexe vraagstukken en vertaalt deze naar krachtige en pragmatische oplossingen voor de opdrachtgever

How do you do this?

 • werken als een belangrijk teamlid bij audit- en adviesopdrachten;
 • uitvoeren van opdrachten bij publieke organisaties, denk aan interne controleopdrachten, financiële stresstesten en Europese subsidie audits;
 • onderhouden van goede relaties met onze klanten in de publieke sector;
 • gebruikmaken van data analytics en de nieuwste, innovatieve controletechnieken;
 • verder studeren naast je werk voor een (pre)master opleiding Accountancy of Controlling; na je afgeronde master kun je verder studeren voor RA, RC of RE.

What's in it for you?

 • Je deelt bij ons mee in de winst. Boven op een vast salaris.
 • Altijd blijven groeien. Met ons development program.
 • Vergoeding om je thuiswerkplek op. een ergonomisch verantwoorde manier in te richten én een internetvergoeding.
 • Parttime (32 uur) of fulltime (40 uur) werken.

Be the true you

Elke dag meer impact maken binnen publieke organisaties en nieuwe manieren ontdekken om complexe, financiële vraagstukken op te lossen. Bovenal durf je jezelf te zijn. Met je eigen sterke punten, blik op de wereld en persoonlijkheid. Verder heb jij als (Senior) Consultant Audit Advisory:

 • een afgeronde hbo- of wo opleiding in de richting van accountancy of controlling;
 • de ambitie om verder te studeren richting een wo master;
 • minimaal twee jaar werkervaring bijvoorbeeld in de functie van accountant;
 • een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift.

(W)here

Jouw expertise deel je met zo'n 300 anderecollega's in het Audit Advisory Public-teamdat onderdeel is van Deloitte Audit(Accountancy). Ons team maakt een“impact on society” doordat onze klantenzich bevinden in de zorg, het onderwijs, derijksoverheid, lokale en regionale overheiden woningcorporaties.

Binnen deze afdeling vinden we hetbelangrijk om jezelf continu teontwikkelen. Daarom hechten we veelwaarde aan innovatie en persoonlijkeontwikkeling.

Bij Deloitte werken we hybride. We combineren werken vanuit huis, bij de klant en op kantoor zo optimaal mogelijk.

"Deloitte is er echt op gebrand om jou verder te helpen" 

Leona Beets - Junior Manager Audit Advisory Public Sector


Connect your future to Deloitte

We zijn benieuwd naar wie jij bent. Waarin jij verschilt van anderen. Bij Deloitte geloven we dat onze onderlinge verschillen bijdragen aan het beste resultaat voor onze klanten. Stel je aan ons voor en solliciteer op deze vacature.

 

- - - - - - - - - - 

 

In addition to auditing, we also advise organizations in the public sector. Come work at Audit Advisory. At Deloitte.


What impact do you want to make?

At Audit Advisory Public we use our audit knowledge in an advisory role, to help our clients move forward and make an impact. This means that you work from a broad perspective. You investigate complex issues and translate them into powerful and pragmatic solutions for the client

How do you do this?

 • working as a key team member on audit and advisory assignments;
 • carrying out assignments at public organizations, such as internal audit assignments, financial stress tests and European subsidy audits;
 • maintaining good relationships with our clients in the public sector;
 • use data analytics and the latest, innovative control techniques;
 • continue studying alongside your work for a (pre)master's degree in Accountancy or Controlling; After you have completed your master's degree, you can continue studying for RA, RC or RE.

What's in it for you?

 • You share in our profits. On top of a fixed salary.
 • Always keep growing. With our development program.
 • Reimbursement to set up your home workplace. to be set up in an ergonomically responsible manner and an internet allowance.
 • Part-time (32 hours) or full-time (40 hours) work.

Be the true you

Making more impact every day within public organizations and discovering new ways to solve complex financial issues. Above all, you dare to be yourself. With your own strengths, view of the world and personality. Furthermore, as a (Senior) Audit Advisory Consultant you have:

 • a completed HBO or WO education in the field of accountancy or controlling;
 • the ambition to continue studying towards a university master's degree;
 • at least two years of work experience, for example in the position of accountant;
 • an excellent command of the Dutch language, spoken and written.

(W)here

You share your expertise with around 300 other colleagues in the Audit Advisory Public team, which is part of Deloitte Audit (Accountancy). Our team makes an “impact on society” because our customers are in healthcare, education, central government, local and regional governments and housing associations.

Within this department we believe it is important to continuously develop yourself. That is why we attach great importance to innovation and personal development.

At Deloitte we work hybrid. We combine working from home, at the customer and at the office as optimally as possible.

"Deloitte is really keen to help you further"

Leona Beets - Junior Manager Audit Advisory Public Sector


Connect your future to Deloitte

We are curious about who you are. How you differ from others. At Deloitte we believe that our differences contribute to the best results for our clients. Introduce yourself to us and apply for this vacancy.

Company

With the rise and exponential growth of new technologies, the world will change radically in the coming years. No company or organization can ignore the consequences of far-reaching digitization and computerization. Deloitte knows the challenges in your industry and translates market problems of the future into creative and innovative solutions. 

Deloitte is a professional service provider with 244,000 employees worldwide and offices in more than 150 countries. With over 5,500 employees and 14 offices throughout the Netherlands, Deloitte is one of the largest providers of professional services in the field of accountancy, tax advice, consultancy, risk advice and financial advice. The professionals work in multidisciplinary teams and therefore have a very broad vision of our clients' issues.

Company info
Location
Rotterdam
Netherlands

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert