Skip to main content

This job has expired

Junior Manager MKB Accountancy & Advice

Recruiter
Deloitte Netherlands
Location
Amsterdam , NL (Hybrid)
Salary
Competitive + benefits
Closing date
20 Jun 2024

Job Details

You always put the customer first when you work for the SME Accountancy & Advice team. At Deloitte.

What impact do you want to make?

As a Junior Manager you are responsible for your own package of customers and you are responsible for managing a team. You increasingly develop yourself into a trusted business advisor and discuss advice options with the customer. You know how to sell the propositions that MKB Accountancy & Advice offers to the customer. You make proposals regarding internal organizational improvements and think about commercial opportunities.

How do you do this?

 • preparing periodic management reports;
 • reviewing the team's work;
 • analyzing management reports;
 • guidance of (senior) assistants;
 • support with acquisition.

What's in it for you?

 • You share in the profits with us. On top of a fixed salary.
 • Always keep growing.With our development program.
 • Reimbursement to set up your home workplace in an ergonomically responsible manner and an internet allowance.
 • Part-time (32 hours) or full-time (40 hours) work.
 • Flexible working hours, you organize your own agenda.
 • 26 vacation days per year with full-time employment and the option to purchase additional days.
 • Exchange 3 national holidays for 3 non-national holidays. If you want.
 • A good mobility scheme: the choice of various options such as a lease car, traveling by public transport, a cash budget or a combination thereof.
 • A laptop and iPhone.You may also use the iPhone privately.
 • A pension scheme where your own contribution is only 2%.For later.
 • Possibility to participate in the collective healthcare costs scheme.
 • Tax-advantageous things.Consider company fitness, purchasing a bicycle for gross salary or the option to lease a bicycle.
 • The option to take advantage of 55 hours of babysitting service per calendar year, if your child is 12 years old or younger.
 • A monthly budget that allows you to make choices in flexible employment conditions such as extra vacation days or financing a bicycle plan.
 • Six weeks of fully paid maternity leave for traditional households and rainbow families.

Be the true you

When it comes to content, you certainly won't be blown away. At the same time, you know how to inspire and motivate the customer to gain new insights. You are a role model and an inspiration and able to move people in the right direction, in a positive way. Furthermore, for this vacancy, Junior Manager Accountancy & Advice:

 • a completed HBO or WO course in Finance (F&C, BE or AC);
 • theoretically graduated to AA Accountant;
 • strong communication skills and enjoy connecting with customers and your team members;
 • an excellent command of the Dutch language, spoken and written.

(W)here

You share your expertise with more than 300 other colleagues in the SME Accountancy & Advice team, which is part of Deloitte Audit (Accountancy). With our integrated services we help our customers with all issues in every phase of the life of his/her company. Our team includes various areas of expertise including Accountancy & Tax. This is reinforced by our specialist teams in financial advice, M&A, HR advice and Digital. Our ambition is to deliver added value, focused on professionalization, growth and the future.

Within this department we believe it is important to continuously develop yourself. That is why we attach great importance to innovation and personal development.

At Deloitte we work hybrid. We combine working from home, at the customer and at the office as optimally as possible.

Connect your future to Deloitte

We are curious about who you are. How you differ from others. At Deloitte we believe that our differences contribute to the best results for our clients. Introduce yourself to us and apply for this vacancy.

 

- - - - - - - - - - 

 

Jij zet de klant altijd centraal als je bij het MKB Accountancy & Advies team aan de slag gaat. Bij Deloitte.

What impact will you make?

Als Junior Manager ben je verantwoordelijk voor je eigen pakket aan klanten en ben je verantwoordelijk voor de aansturing van een team. Je ontwikkelt jezelf steeds meer tot een trusted business advisor en bespreekt adviesmogelijkheden met de klant. De proposities, die MKB Accountancy & Advies biedt, weet je te verkopen bij de klant. Je doet voorstellen voor wat betreft interne organisatorische verbeteringen en denkt na over commerciële kansen.

How do you do this?

 • opstellen van periodieke managementrapportages;
 • reviewen van de werkzaamheden van het team;
 • analyseren van managementrapportages;
 • begeleiding van (senior) assistenten;
 • ondersteuning bij acquisitie.

What's in it for you? 

 • Je deelt bij ons mee in de winst. Boven op een vast salaris. 
 • Altijd blijven groeien. Met ons development program.
 • Vergoeding om je thuiswerkplek op een ergonomisch verantwoorde manier in te richten én een internetvergoeding.
 • Parttime (32 uur) of fulltime (40 uur) werken.
 • Flexibele werktijden, je deelt je eigen agenda in.
 • 26 vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband en de mogelijkheid om extra dagen in te kopen.
 • Ruil 3 nationale feestdagen voor 3 niet-nationale feestdagen. Als je wilt.
 • Een goede mobiliteitsregeling: de keuze uit verschillende opties zoals een leaseauto, reizen met het OV, een cash budget of een combinatie daarvan.
 • Een laptop en iPhone. De iPhone mag je ook privé gebruiken.
 • Een pensioenregeling waarbij je eigen bijdrage slechts 2% is. Voor later.
 • Mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve zorgkostenregeling.
 • Fiscaal voordelige zaken. Denk aan bedrijfsfitness, het aanschaffen van een fiets tegen bruto salaris of de mogelijkheid om een fiets te leasen.
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van 55 uur oppasdienst per kalenderjaar, als jouw kind 12 jaar of jonger is.
 • Een maandelijks budget waarmee je keuzes kunt maken in flexibele arbeidsvoorwaarden zoals extra vakantiedagen of het financieren van een fietsplan.
 • Zes weken volledig betaald geboorteverlof voor traditionele huishoudens en regenbooggezinnen.

Be the true you

Als het gaat om inhoud, dan laat jij je zeker niet omverblazen. Tegelijkertijd weet je de klant te inspireren en motiveren om tot nieuwe inzichten te komen. Je bent een rolmodel en een inspirator en in staat om mensen in de juiste richting te laten bewegen, op een positieve manier. Verder heb je voor deze vacature Junior Manager Accountancy & Advies:

 • een afgeronde hbo- of wo-opleiding Finance (F&C, BE of AC);
 • theoretisch afgestudeerd tot AA Accountant;
 • communicatief sterk en vind het leuk de verbinding op te zoeken met de klanten en je teamleden;
 • een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift.

(W)here

Jouw expertise deel je met meer dan 300 andere collega's in het MKB Accountancy & Advies-team dat onderdeel is van Deloitte Audit (Accountancy). Met onze geïntegreerde dienstverlening helpen we onze klanten met alle vraagstukken in iedere levensfase van zijn/haar onderneming. Ons team bevat uiteenlopende expertises waaronder Accountancy & Tax. Dit wordt versterkt door onze specialistische teams in financiële advisering, M&A, HR-advies en Digital. Onze ambitie is om toegevoegde waarde te leveren, gericht op professionalisering, groei en toekomst.

Binnen deze afdeling vinden we het belangrijk om jezelf continu te ontwikkelen. Daarom hechten we veel waarde aan innovatie en persoonlijke ontwikkeling.

Bij Deloitte werken we hybride. We combineren werken vanuit huis, bij de klant en op kantoor zo optimaal mogelijk.

Connect your future to Deloitte

We zijn benieuwd naar wie jij bent. Waarin jij verschilt van anderen. Bij Deloitte geloven we dat onze onderlinge verschillen bijdragen aan het beste resultaat voor onze klanten. Stel je aan ons voor en solliciteer op deze vacature.

Company

With the rise and exponential growth of new technologies, the world will change radically in the coming years. No company or organization can ignore the consequences of far-reaching digitization and computerization. Deloitte knows the challenges in your industry and translates market problems of the future into creative and innovative solutions. 

Deloitte is a professional service provider with 244,000 employees worldwide and offices in more than 150 countries. With over 5,500 employees and 14 offices throughout the Netherlands, Deloitte is one of the largest providers of professional services in the field of accountancy, tax advice, consultancy, risk advice and financial advice. The professionals work in multidisciplinary teams and therefore have a very broad vision of our clients' issues.

Company info
Location
Rotterdam
Netherlands

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert